ข่าวสารกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสารกิจกรรม
06Nov
2019

ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามจัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน The Old Siam Young Designer Award 2019

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์การค้าดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า ร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการใช้ผ้าไหมตรานกยูง ภายใต้ คอนเซปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน” ด้วยมีเจตนารมณ์เพื่อให้คนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยจากทุกภูมิภาค เป็นการจุดประกายให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาติ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างค่านิยมอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นการเผยแพร่ให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในนานาประเทศ สนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพทางการออกแบบ

ล่าสุดตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมผ้าไทยใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ และเป็นแหล่งจำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานอันเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย จัดนิทรรศการThe Old Siam Young Designer Award 2019 ที่รวบรวมผลงานการออกแบบตัดเย็บที่ได้รางวัลทั้งหมด 10 ผลงาน โดยสามารถใช้คิวอาร์โค้ดในการสั่งตัดเย็บได้ รวมถึงภายในพื้นที่นิทรรศการจัดทำเนื้อหาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยโบราณและผ้าไหมตรานกยูงทั้งสี่สี อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง, ผ้าแพร ผ้ายก ผ้าไหมตรานกยูงสีทอง ผ้าไหมตรา

นกยูงสีเงิน ผ้าไหมตรานกยูงสีน้ำเงิน และผ้าไหมตรานกยูงสีเขียว ซึ่งผลงานการออกแบบตัดเย็บที่จัดแสดงในบริเวณนิทรรศการ ได้รับเกียรติจากกรมหม่อนไหมและสถานเอกอัครราชทูตไทยในสเปนคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการ The Old Siam Young Designer Award ไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยบนเวทีระดับโลก Thai Spanish Fashion Award ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

สำหรับนิทรรศการ The Old Siam Young Designer Award  ผ้าไทย...ใส่ได้ทุกวัน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้งพลาซ่า ชั้น 3 ติดกับร้านไดโซะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ 02 226 0156  หรือ www.facebook.com/theoldsiamshoppingplaza

6073 ครั้งที่เปิดอ่าน

commentson this post