ข่าวสารกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสารกิจกรรม
18Feb
2020

ประกวดร้องเพลงลูกกรุง : ย้อนวันวาน แม่ไม้เพลงไทย

ด้วยศูนย์การค้า ดิโอลด์สยามช้อปปิ้ง พลาซ่า จัดให้มีกิจกรรม “ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง” ขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นตลาดตัดเย็บและจำหน่ายผ้าที่สำคัญของพระนคร โดยในปีนี้ 2563 ได้หยิบยกเอาความสวยงามงามของวัฒนธรรมทางดนตรีที่อยู่คู่คนไทยในทุกยุคสมัย เพื่อให้บทเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุงอันทรงคุณค่าจะไม่สูญหายไป  จึงได้ร่วมมือกับแม่ไม้เพลงไทย        จัดประกวดร้องเพลงการกุศลขึ้น รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ และกติกา สำหรับผู้เข้าประกวด

1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และประเภทหญิง
3. ผู้เข้าประกวดต้องใช้เพลง ต้นฉบับซาวด์ดนตรีแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้น
4. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมคลิปแนะนำตัวเอง (ชื่อ-นามสกุล/อายุ/ชื่อเพลง) พร้อมเสียงร้องสดจำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที
5. ค่าสมัครในการประกวด ท่านละ 500 บาท ประกอบด้วย
    - ใบสมัคร 1 ชุด
    - VCD คาราโอเกะจากแม่ไม้เพลงไทย 1 แผ่น
(กรณีส่งใบสมัครทาง Email รบกวนแจ้งที่อยู่เพื่อการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
(รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัคร

  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันที่ 9 มีนาคม 2563
    (การรับสมัคร จะสมบูรณ์เมื่อทางผู้จัดกิจกรรมได้รับหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว)
  • ช่องทางการสมัคร แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

   1. ช่องทางออนไลน์
      ผู้สมัครสามารถโหลดไฟล์ใบสมัคร ได้ที่
        1. Facebook : The Old Siam Shopping Plaza
        2. Facebook : แม่ไม้เพลงไทย
        3. Web : www.maemaiplengthai.com
        4. Web: www.theoldsiam.co.th/
       (โอนเงินค่าสมัครมาที่ บริษัท สยามสินธร จำกัด ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 082-1-08905-0)
      นำใบสมัคร พร้อมคลิปเสียงร้อง และหลักฐานการโอนเงิน มาส่งที่
        1. ร้านแม่ไม้เพลงไทย ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า
          (ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา11.00-17.00น.)
        2. ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้งพลาซ่า ชั้น G
        3. (ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา11.00-17.00น.)
        4. จัดส่งทางไปรษณีย์ : ฝ่ายการตลาดบริษัท สยามสินธร จำกัด 8/6-7 อาคารดิโอลด์ สยามพลาซ่า ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
            ติดต่อสอบถามโทร 02- 226-0156
        5. ส่งทาง Email : event@theoldsiam.co.th
        6. ส่งทาง Line ID : @theoldsiam

  2. สมัครด้วยตนเอง
       กรอกใบสมัคร ชำระค่าสมัคร พร้อมคลิปเสียงร้อง (หรือจัดส่งคลิปตามมาภายหลังแต่ต้องไม่เกินวันที่รับสมัคร) ได้ที่
       1. ร้านแม่ไม้เพลงไทย ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม พลาซ่า
           (ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา11.00-17.00น.)
       2. ซุ้มร้องเพลงภายในลานกิจกรรม “ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง” ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า
           (ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 6 – วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา11.00-17.00น.)

กรอกใบสมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

(กรณีส่งใบสมัครเอง)


ดาวน์โหลดรายชื่อเพลงประกวด


รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ประเภทผู้เข้าประกวดชาย

รางวัลชนะเลิศ                      รับเงินรางวัลละ 15,000 บาท              จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1       รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท           จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย                        รับเงินรางวัลละ   5,000 บาท              จำนวน 3 รางวัล

2.ประเภทผู้เข้าประกวดหญิง

รางวัลชนะเลิศ                      รับเงินรางวัลละ 15,000 บาท              จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1       รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท           จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย                        รับเงินรางวัลละ   5,000 บาท              จำนวน 3 รางวัล

3. รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้ารอบ10 คน รับรางวัลเครื่องเสียงสุดคลาสสิค จากแม่ไม้เพลงไทย  จำนวนท่านละ1เครื่อง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม และรายละเอียดการประกวดร้องเพลงได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน ศูนย์การค้าดิโอลด์สยาม ช้อปปิ้ง พลาซ่า  โทร 02-226-0156-812477 ครั้งที่เปิดอ่าน

commentson this post