ลานมิ่งเมือง

หน้าแรก | ลานมิ่งเมือง

ลานมิ่งเมือง

พื้นที่จัดกิจกรรมให้เช่า 
ให้บริการพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบลานกิจกรรมภายในอาคาร (Indoor) โดยมีปริมาณคนเดินประมาณ 40,000 คนต่อวัน  ... สำหรับจัดกิจกรรมทั่วไป